יום הכרות במעון חומת שמואל

יום שני   –   30.7

ברחוב שמחת הכהן

 

דילוג לתוכן