אנו שמחים לבשר שלאחר תקופה ארוכה בה הפעלנו לחצים רבים על עיריית ירושלים,
מנהל מחלקת תושי"ה אישר תוכנית להגדלת מספר מקומות החנייה ברחוב שאול אביגור,
בסמוך למספר גדול של מבני ציבור – מינהל קהילתי, מחלקת רווחה, גני ילדים ובתי כנסת.
לאחר ביצוע התכנית מספר מקומות החנייה בקטע זה של הרחוב יגדל מ- 18 ל- 38.
אנו פועלים למען רווחת תושבי השכונה
ונמשיך לעדכן על התקדמות התכנית וביצועה.
מינהל קהילתי חומת שמואל
דילוג לתוכן