מצילים את החורש – כיום מקודמת על ידי רמ"י תוכנית מפורטת לבינוי של מאות יחידות דיור על חשבון החורשה הסובבת את רחוב עמנואל זיסמן בשכונת הר חומה בירושלים וזאת ולאחר שבתוכניות שאושרו לשלב ג(10310) הוגדר השטח בתור שטח לשימור נופי. נוכח מצב עניינים זה פותחו קבוצת שומרי החורש והמנהל הקהילתי במאבק על מנת לשמר את החורשה.  פרטים נוספים לגבי המאבק ניתן למצוא בדף היעודי באתר המנהל, בקבוצת הווצאפ ובדף הפייסבוק. כמו כן, אתם מוזמנים גם לחתום על העצומה בנושא.

שבילי הליכה – אגף הספורט מקדם הימים אלו סימון של שבילי הליכה ספורטיבים בשכונה בדומה לשבילים אותם הוא קידם בשכונות נוספות , פרטים נוספים לגבי התוואי של השביל יפורסמו בקרוב.

18.11 – שלב ג – תוספת חניות – הצגת תוכניות – אגף חנייה – 18:00 הצגה של תוכניות לתוספת מקומות חנייה בשלב ג במגרש 508 ובקצה הרחוב על ידי אגף חנייה בעיריית ירושלים. לפרטים נוספים ולקישור לזום ניתן לגשת לדף האירוע.

17.11 שיתוף ציבור – תוכנית אב לתחבורה – תחנת חנה וסע בכניסה לשכונה, תחנות הרכבת הקלה ושביל אופניים דרך חברון – 19:00 – במסגרת השיתוף ציבור תוכנית אב לתחבורה תציג בפני התושבים את התוכניות לחתנת חנה וסע המתוכננת לקום בכניסה לשכונה כחלק מן העבודות המתוכננות על הקו הכחול העתיד לעבור בדרך חברון. לפרטים נוספים ולקישור לזום ניתן לגשת לדף האירוע

פארק מטרופוליני נחל דרגה – במקביל למהלכי הבינוי המקודמים על ידי גורמים שונים באזורים הסובבים את השכונה אנחנו פועלים בימים אלו לקדם חזון סביבתי – קהילתי לשטחים הפתוחים הסובבים את השכונה. אנשים אשר נושא השטחים הפתוחים קרוב לליבם מוזמנים לפנות למתכנן האורבני הקהילתי על מנת לקבל פרטים נוספים או במייל   או בטלפון 0536202261

דילוג לתוכן