ערב חשיפה לרישום לכיתה א'

מצ"ב סרטון הנחיות רישום של מנח"י.

הרישום יחל ב7.1 א' שבט

 

דילוג לתוכן