🗳️ ז' טבת תשפ"א|22.12.2020 |

מועד הבחירות החדש להנהלת המנהל הקהילתי בהר חומה!
שמחים לבשר שלאור ההקלה בהגבלות הממשלתיות, נקבע מועד חדש לבחירות להנהלת המנהל הקהילתי בשכונה, ותהליך הבחירות החשוב ימשיך להתקיים כסדרו!
🔹
הבחירות להנהלת המנהלים הקהילתיים בירושלים הן אירוע ייחודי שמאפשר לתושבי העיר להשפיע באופן ישיר על החיים הקהילתיים בשכונה. זוהי ההזדמנות של כל תושב ותושבת לגלות אחריות קהילתית, לבחור ולהיבחר, ולעזור בעיצוב המרחב העירוני.
רוצים להשפיע? מהרו להגיש מועמדות
מועד אחרון להגשת מועמדויות 👈🏼 17.11.2020 א כסליו תשפ"א

ניתן להגיש דרך אתר הבחירות העירוני votejlm.co.il

דילוג לתוכן