· החל ממחר ב 20.12 ועד יום ד' 22.12 יחל מז"א סוער הכולל רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ, 20-30 קשר,

משבים מעל 40 קשר מלווים בגשם סוער וכמויות מים גדולות עם חשש גדול לשיטפונות והצפות

להלן הנחיות המשרד בהתאם:

1. יש לפעול ע"פ נוהל פתיתים לבנים המצ"ב (יש דגשים והנחיות בכל הרמות – מרמת המטה – מחוזות – רשות מקומיות/בעלויות – מוס"ח )

2. הפסקת לימודים פיזיים – בכל הקשור להמשך לימודים וקיום פעילות חוץ בית ספרית וטיולים יש לפעול בהתאם להנחיות משטרת ישראל והרשות המקומית

תוך התייעצות עם מנהל המחוז ומתן מענה ללמידה מרחוק.

3. הכלל הקובע בתחזית מז"א סוער – "במקום שיש ספק אין ספק" – לא לקחת שום סיכון

4.
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית – כל פעילות טיול או פעילות חוץ בית ספרית תופסק לאלתר החל מתאריך 20.12.2021 עד ה22.12. ככל שיהיו שינויים נעדכן בהתאם – כל חידוש יבוצע רק לאחר הערכת מצב של חדר מצב טיולים בתיאום עם אגף הביטחון הבטיחות והחירום במשרד

 

 

אנא היו עירניים לסביבתכם, ובמידה ואתם רואים תושב המתקשה בהתמודדות עם מזג האוויר- אנא פנו אלינו!

 

דילוג לתוכן