מחלקת החירום והבטחון במינהל הקהילתי נערכת לאפשרויות שונות של מצבי חירום קיצוניים.
במסגרת ההערכות נערכה פגישה עם מובילי מערך הרפואה השכונתי.
בתקווה שלא נזדקק לשימוש במערכים אלו.

צוות והנהלת מינהל קהילתי חומת שמואל

דילוג לתוכן