בעקבות בקשה של תושב ולאחר עבודה מאומצת של המינהל הקהילתי וחברי הוועדה הפיזית אושרה תחנת אוטובוס נוספת ברחוב הקצין יחיאל לנגר פינת רחוב אסתר רזיאל נאור, ליד המבנה החדש של המינהל הקהילתי.

עבודות ההקמה יתחילו בקרוב.

פניות בנוגע לתחום הפיזי- אורבני של השכונה יש להפנות לכתובת המייל של המתכנן השכונתי
physical.2726@gmail.com

צוות והנהלת מינהל קהילתי חומת שמואל
הוועדה הפיזית

דילוג לתוכן