הצגה של תוכניות לתוספת מקומות חנייה בשלב ג במגרש 508 ובקצה הרחוב על ידי אגף חנייה בעיריית ירושלים. ההצגה של התוכניות תערך בשעה 18:00 בזום.

https://us02web.zoom.us/j/84068330258?pwd=M0g2ZytCOWswL0QxeVl4RFRTQW40QT09

 

דילוג לתוכן