שנת הפעילות תחל בתאריך 1 בספטמבר 2019 ותסתיים בתאריך 31 ליולי 2020

 

שכר לימוד
שכר לימוד חודשי מתבסס על 4 שיעורים (אחת לשבוע) או 8 שיעורים (פעמיים בשבוע).
שיעור המתבטל בגלל היעדר מורה – יוחזר. אין החזר שיעורים במקרה של היעדרות המשתתף.
העלות השנתית של החוגים כוללת בתוכה את ימי חופשות החגים. לפיכך התשלום החודשי הינו קבוע ואינו כולל השלמות ימים אלה.
פתיחת החוגים מותנית במספר נרשמים מינימלי.במקרה שלא נפתח חוג יוחזר מלוא התשלום ללקוח.

הנחיות הרשמה
ההרשמה לחוגים תתבצע במזכירות המינהל הקהילתי בימים א'-ה' בין השעות 00:19-30:08.
לנוחיותכם, ניתן להירשם באתר האינטרנט של החברה למתנסי״ם.

www.matnasim.org.il   > רישום לפעילויות

או בלינק: http://hugim.org.il/homat-shmuel2020.htm

במהלך שנת הפעילות יתכנו שינויים בשעות וימי פעילות החוגים.
דמי רישום בסך 60 ₪ תשלום חד פעמי למשפחה לשנה.

אמצעי תשלום
שקים – יתקבלו רק עבור חודש ראשון לפקודת "מינהל קהילתי חומת שמואל".
הוראות קבע – יש להגיע למינהל ולקחת טופס חדש, להחתים בבנק ולהחזיר למזכירות, גביה תעשה בסוף החודש מראש.

* לא יתקבלו טפסי הרשמה ללא אמצעי תשלום

ביטול השתתפות
בקשות לביטול יש להגיש בכתב בלבד במזכירות עד ה-20 בכל חודש עבור החודש שאחריו.
לא יאושרו ביטולים בטלפון או באמצעות הודעות המועברות על ידי מדריכים.
אין ביטול חוג והחזר כספים רטרואקטיבי. המועד האחרון לביטול ההשתתפות בחוג 18.3.20
אין ביטול לחודשים אפריל – יולי 2018.
במידה ולא יהיה רישום מספיק לחוג, החוג יבוטל והכסף יוחזר.

* במקרה של סופת שלגים המבטלת את הפעילות (או כח עליון אחר) לא יוחזרו שיעורים

שיעור נסיון
שיעור ניסיון חינם בכל החוגים בתיאום מראש ובאישור משרדי המינהל. לנרשמים לחוג, שיעור הניסיון נכלל בתשלום החוג

הנחות
5% הנחה לילד שני, 7% הנחה לילד שלישי

דילוג לתוכן