בעקבות ההנחיות, להלן פירוט מועדי פתיחת החוגים

מועד התחלת חוגים

דילוג לתוכן