כיתת הכוננות השכונתית ביצעה סיור שטח בשכונה על פי נקודות הפריסה של החוליות.
מטרת הסיור הייתה להכיר לעומק את כל נקודות הפריסה, בהתאם לתרחישי הייחוס.
בנוסף במהלך הסיור הכיתה עברה באופן מסודר על מקרים ותגובות ביחס לכל נקודה.

צוות והנהלת מינהל קהילתי חומת שמואל

דילוג לתוכן