בתאריך ה22.9 התרחש כנס תושבים בנושא עתיד השטחים הפתוחים בהר חומה להן קישור לפרוטוקול ולמצגת שהוצגה באותו העת.

https://drive.google.com/drive/folders/1TaMWvHZ1w5V5VBMx3Hb35OBOrq-IhM3S?usp=sharing

 

דילוג לתוכן