הותקנו שלטים לאיסוף צואת כלבים, ברחובות הבאים:
1. שמעון בן חמו פינת ליכטנשטיין

2. הרב מן הר פינת אליהו קורן מול סופר ספיר

3. אריה ורשבסקי בין ישיבת הר המור לרמזור באמצע

דילוג לתוכן