חג האורים בפתח 🕎
והשכונה שלנו מלאה באור 💡

תודה רבה לרובע דרום על התאורה בכיכר החיטה
תודה ללירון דרעי וניסים אשורי 
רובע דרום ירושלים

דילוג לתוכן