– מוזמנים להכין עוגה/צ'ופרים בצירוף פנייה וחיזוק
ואנו נעביר לתושבי קווי העימות!
– רוצים להצטרף לשיירת הרכבים?🚕🚗 מוזמנים להירשם!
הנהלת וצוות מינהל קהילתי חומת שמואל.

https://docs.google.com/forms/d/1_P70Uwl-X6-UFFYmY6FMgQH7e5sGjzO5VydcdQHeA4s/edit?usp=sharing

פרוייקט ערבים זה לזה

דילוג לתוכן