נהלי הרשמה

שנת הפעילות תיפתח ב  3.9.23 פרט לחוגים שצויין אחרת.

פתיחת החוג מותנית במספר מינימלי של נרשמים. המינהל שומר לעצמו את הזכות לסגור חוג אם מספר המשתתפים ירד למינימום הנדרש.

על ההורים לעדכן את מדריך החוג ורכז החוגים בדבר בעיות בריאות או קשיים אחרים העלולים להשפיע על השתתפות הילד בחוג.

המתנס רשאי להרחיק ו\או להפסיק השתתפותו של נרשם בפעילות בשל הפרות משמעת ו\או התנהגות בלתי הולמת. הרחקה\ הפסקה של השתתפות הנרשם בשל סיבות אלה לא תזכה את הנרשם בהחזר כספי .

ימי הפעילות יהיו בהתאם ללוח החופשות המצורף.

הנהלת המינהל הקהילתי רשאית ע"פ שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחר חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.

הרשמה ותשלום

ההרשמה תתקיים באתר האינטרנט "מינהל קהילתי חומת שמואל".

ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהוראת קבע.

המינהל יחייב בעמלות בעלי חשבון שהוראות הקבע\ כרטיסי אשראי לא יכובדו.

המינהל מתחייב למספר המפגשים שנקבע בהתאם ללוח החופשות המפורסם בחוברת הפעילות. בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון ימי החופשות ולכן לא יהיו החזרי שיעורים בגין חופשים אלו.

לא יינתנו החזרים כספיים על ביטול רטרואקטיבי.

במקרים של שלג בהם לא יהיה ניתן לקיים שיעור לא יהיה החזר כספי והמינהל אינו מחויב להשלים את השיעור.

ניתן להשתתף בשיעור ניסיון. במידה ויוחלט לא להירשם לא יגבה עליו תשלום. אולם במידה ויתבצע רישום, מועד תחילת ההשתתפות בחוג יכלול גם את שיעור הנסיון.

במידה ועד תאריך החיוב לא יתקבל הרשאה מהבנק, יחוייב המשלם בחודש לאחר מכן עבור החודשים שלא חויבו.

המינהל הקהילתי רשאי להפסיק השתתפות בחוג בשל עיכוב התשלום.

התשלום לחוג אינו כולל ביגוד, הסעות, מבחני איגוד, מבחני מאמץ ומנוי למשחקי הפועל בכדורסל.

משפחה אשר חייבת כספים למינהל הקהילתי לא תורשה להשתתף בפעילות רשת המתנסים עד לסילוק החוב.

ההורים מתחייבים בתשלום חודשי גם אם הייתה השתתפות חלקית.

כמו כן, אנו מתחייבים בזאת לא לבטל ולא לשנות או ההרשאה לחיוב חשבון ללא ידיעתכם והסכמתכם, בהתאם למדיניות הביטולים שפורסמה, זאת עד לתום הפעילות בחוג\ים בו\בהם אנו נוטלים חלק.

הנחה בסך 5% לילד שני ,הנחה בסך 7% תינתן לילד השלישי במשפחה הרשומים למערכת החוגים

ביטול הרשמה

בקשות לביטול יש להפנות בטופס מקוון באתר המינהל הקהילתי ולא יאוחר מה 20 לחודש עבור החודש העוקב.

לא יאושרו ביטולים טלפוניים או רטרואקטיביים. החל מ31.1.24 ביטול החוגים יתאפשר תוך תשלום של 50% מיתרת התשלום השנתי.

 

 

דילוג לתוכן