חוגי העשרה והרחבת הדעת

חוגי העשרה לילדים, נוער ומבוגרים הם חלק בלתי נפרד ממכלול מגוון ועשיר של פעילויות ספורט ותרבות המתקיימות במינהל הקהילתי במהלך השנה. עם פתיחת שנת הלימודים תשע”ח אנו שמחים להגיש לכם היצע נרחב של חוגים ופעילויות בתחומים וגילאים שונים. גם השנה חידשנו את היצע החוגים שלנו ובמקביל המשכנו עם חוגים אהובים ומוכרים.

חוגי העשרה לילדים, נוער ומבוגרים הם חלק בלתי נפרד ממכלול מגוון ועשיר של פעילויות ספורט ותרבות המתקיימות במינהל הקהילתי במהלך השנה. עם פתיחת שנת הלימודים תשע”ח אנו שמחים להגיש לכם היצע נרחב של חוגים ופעילויות בתחומים וגילאים שונים. גם השנה חידשנו את היצע החוגים שלנו ובמקביל המשכנו עם חוגים אהובים ומוכרים.

חוגי העשרה לילדים, נוער ומבוגרים הם חלק בלתי נפרד ממכלול מגוון ועשיר של פעילויות ספורט ותרבות המתקיימות במינהל הקהילתי במהלך השנה. עם פתיחת חוגי העשרה לילדים, נוער ומבוגרים הם חלק בלתי נפרד ממכלול מגוון ועשיר של פעילויות ספורט ותרבות המתקיימות במינהל הקהילתי במהלך השנה. עם פתיחת שנת הלימודים תשע”ח אנו שמחים להגיש לכם היצע נרחב של חוגים ופעילויות בתחומים וגילאים שונים. גם השנה חידשנו את היצע החוגים שלנו ובמקביל המשכנו עם חוגים אהובים ומוכרים.
שנת הלימודים תשע”ח אנו שמחים להגיש לכם היצע נרחב של חוגים ופעילויות בתחומים וגילאים שונים. גם השנה חידשנו את היצע החוגים שלנו ובמקביל המשכנו עם חוגים אהובים ומוכרים.

דילוג לתוכן