האגף מהווה את הגורם המקצועי בתחום הפיזי הפועל בשכונה ומייצג את המינהל ואת התושבים מול הרשויות העירוניות.

כאשר תכנון אורבני, עבדה קהילתית ותושבים פעילים עובדים יחד אנו נצליח לבנות גשר יציב אשר ימנף את איכות החיים בשכונה.

הפרוייקטים המקודמים כעת באמצעות מינהל תכנון בעיריית ירושלים נמצאים באתר https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/planningandbuilding/projects/

תחומי עבודה עיקריים:

  • עבודה מול עיריית ירושלים ומשרד השיכון
  • תחבורה ציבורית וכבישים
  • ניקיון
  • תשתיות פיזיות
  • קידום בניית מבני ציבור
  • הנגשת השכונה

הנכם מוזמנים לקחת חלק בקבוצת פעילי השכונה אשר עובדת לקדם ולמנף את השכונה והחיים בה.

טלפון: 02-6337888 של׳ 8 | מייל: physical.2726@gmail.com

 

 

 

דילוג לתוכן